اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678366/انفجار-خط-لوله-گاز-4-کشته-بر-جا-گذاشت/انفجار-خط-لوله-گاز-4-کشته-بر-جا-گذاشت&text=انفجار-خط-لوله-گاز-4-کشته-بر-جا-گذاشت

اشتراک گذاری