اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678371/اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-23-اسفند-97/اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-23-اسفند-97&text=اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-23-اسفند-97

اشتراک گذاری