اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678388/پاسخ-غزه-به-حملات-موشکی-رژیم-صهیونیستی-آژیر-هشدار-در-تل-آویو-به-صدادر-آمد/پاسخ-غزه-به-حملات-موشکی-رژیم-صهیونیستی-آژیر-هشدار-در-تل-آویو-به-صدادر-آمد&text=پاسخ-غزه-به-حملات-موشکی-رژیم-صهیونیستی-آژیر-هشدار-در-تل-آویو-به-صدادر-آمد

اشتراک گذاری