اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678420/ورود-بوئینگ-۷۳۷-به-آسمان-ایران-ممنوع-شد/ورود-بوئینگ-۷۳۷-به-آسمان-ایران-ممنوع-شد&text=ورود-بوئینگ-۷۳۷-به-آسمان-ایران-ممنوع-شد

اشتراک گذاری