اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678423/حمله-تروریستی-نیوزیلند-ریشه-در-اسلام-ستیزی-دارد/حمله-تروریستی-نیوزیلند-ریشه-در-اسلام-ستیزی-دارد&text=حمله-تروریستی-نیوزیلند-ریشه-در-اسلام-ستیزی-دارد

اشتراک گذاری