اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678443/خشم-جهان-از-جنایت-تروریستی-در-نیوزیلند/خشم-جهان-از-جنایت-تروریستی-در-نیوزیلند&text=خشم-جهان-از-جنایت-تروریستی-در-نیوزیلند

اشتراک گذاری