اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678444/ساز-وکار-ایرانی-متناسب-با-اینستکس-بزودی-ثبت-می-شود/ساز-وکار-ایرانی-متناسب-با-اینستکس-بزودی-ثبت-می-شود&text=ساز-وکار-ایرانی-متناسب-با-اینستکس-بزودی-ثبت-می-شود

اشتراک گذاری