اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678445/شرایط-سال-98-سخت-تر-از-امسال-نخواهد-بود/شرایط-سال-98-سخت-تر-از-امسال-نخواهد-بود&text=شرایط-سال-98-سخت-تر-از-امسال-نخواهد-بود

اشتراک گذاری