اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678447/حمله-به-نمازگزاران-در-لندن/حمله-به-نمازگزاران-در-لندن&text=حمله-به-نمازگزاران-در-لندن

اشتراک گذاری