اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678465/جهانگیری-مبارزه-با-تروریسم-واکنش-عادلانه-می-طلبد/جهانگیری-مبارزه-با-تروریسم-واکنش-عادلانه-می-طلبد&text=جهانگیری-مبارزه-با-تروریسم-واکنش-عادلانه-می-طلبد

اشتراک گذاری