اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678509/سیل-در-اندونزی-۴۲-نفر-را-کشت/سیل-در-اندونزی-۴۲-نفر-را-کشت&text=سیل-در-اندونزی-۴۲-نفر-را-کشت

اشتراک گذاری