اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678511/سرلشکر-باقری-عازم-دمشق-شد/سرلشکر-باقری-عازم-دمشق-شد&text=سرلشکر-باقری-عازم-دمشق-شد

اشتراک گذاری