اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678530/افتتاح-رسمي-۴-فاز-پارس-جنوبی/افتتاح-رسمي-۴-فاز-پارس-جنوبی&text=افتتاح-رسمي-۴-فاز-پارس-جنوبی

اشتراک گذاری