اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678546/آمادگی-هزار-و-500-مرکز-عرضه-میوه-شب-عید/آمادگی-هزار-و-500-مرکز-عرضه-میوه-شب-عید&text=آمادگی-هزار-و-500-مرکز-عرضه-میوه-شب-عید

اشتراک گذاری