اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678579/جان-باختن-56-نفر-در-48-ساعت-گذشته-در-جاده-ها/جان-باختن-56-نفر-در-48-ساعت-گذشته-در-جاده-ها&text=جان-باختن-56-نفر-در-48-ساعت-گذشته-در-جاده-ها

اشتراک گذاری