اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678604/ترافیک-سنگین-و-نیمه-سنگین-نوروزی-در-محورهای-شمالی/ترافیک-سنگین-و-نیمه-سنگین-نوروزی-در-محورهای-شمالی&text=ترافیک-سنگین-و-نیمه-سنگین-نوروزی-در-محورهای-شمالی

اشتراک گذاری