اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678610/افزایش-جنب-و-جوش-در-بازار/افزایش-جنب-و-جوش-در-بازار&text=افزایش-جنب-و-جوش-در-بازار

اشتراک گذاری