اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678612/اخبار-مشروح-13-سه-شنبه-28-اسفند-1397/اخبار-مشروح-13-سه-شنبه-28-اسفند-1397&text=اخبار-مشروح-13-سه-شنبه-28-اسفند-1397

اشتراک گذاری