اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678617/اعطای-وام-به-بازنشستگان-کشوری-در-سال-جدید/اعطای-وام-به-بازنشستگان-کشوری-در-سال-جدید&text=اعطای-وام-به-بازنشستگان-کشوری-در-سال-جدید

اشتراک گذاری