اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678633/استقبال-تهران-از-بهار/استقبال-تهران-از-بهار&text=استقبال-تهران-از-بهار

اشتراک گذاری