اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678664/بازدید-وزیر-اقتصاد-از-خزانه-داری-کل-کشور/بازدید-وزیر-اقتصاد-از-خزانه-داری-کل-کشور&text=بازدید-وزیر-اقتصاد-از-خزانه-داری-کل-کشور

اشتراک گذاری