اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678667/مردم-را-امسال-در-رفاه-بیشتر-قرار-می‌دهیم/مردم-را-امسال-در-رفاه-بیشتر-قرار-می‌دهیم&text=مردم-را-امسال-در-رفاه-بیشتر-قرار-می‌دهیم

اشتراک گذاری