اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678673/پیروزی-نمایندگان-ایران/پیروزی-نمایندگان-ایران&text=پیروزی-نمایندگان-ایران

اشتراک گذاری