اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678674/ترافیک-عادی-در-محورهای-استان-البرز/ترافیک-عادی-در-محورهای-استان-البرز&text=ترافیک-عادی-در-محورهای-استان-البرز

اشتراک گذاری