اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678679/محمد-مطیع-درگذشت/محمد-مطیع-درگذشت&text=محمد-مطیع-درگذشت

اشتراک گذاری