اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678691/انفجار-در-مراسم-عید-نوروز-در-کابل/انفجار-در-مراسم-عید-نوروز-در-کابل&text=انفجار-در-مراسم-عید-نوروز-در-کابل

اشتراک گذاری