اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678701/رهبر-انقلاب-به-توفیق-الهی-سال-98-سال-فرصت-ها-است/رهبر-انقلاب-به-توفیق-الهی-سال-98-سال-فرصت-ها-است&text=رهبر-انقلاب-به-توفیق-الهی-سال-98-سال-فرصت-ها-است

اشتراک گذاری