اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678718/بازداشت-یکی-از-سران-مخالفان-ونزوئلا/بازداشت-یکی-از-سران-مخالفان-ونزوئلا&text=بازداشت-یکی-از-سران-مخالفان-ونزوئلا

اشتراک گذاری