اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678723/لحظه-تحویل-سال-در-گلزاری-شهدای-بهشت-زهراس/لحظه-تحویل-سال-در-گلزاری-شهدای-بهشت-زهراس&text=لحظه-تحویل-سال-در-گلزاری-شهدای-بهشت-زهراس

اشتراک گذاری