اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678740/مجریان-قانون-مسئله-رونق-اقتصادی-را-اصل-قرار-دهند/مجریان-قانون-مسئله-رونق-اقتصادی-را-اصل-قرار-دهند&text=مجریان-قانون-مسئله-رونق-اقتصادی-را-اصل-قرار-دهند

اشتراک گذاری