اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678797/تاکید-بر-تسریع-در-امداد-رسانی/تاکید-بر-تسریع-در-امداد-رسانی&text=تاکید-بر-تسریع-در-امداد-رسانی

اشتراک گذاری