اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678799/دستور-رئیس-قوه-قضاییه-به-رئیس-سازمان-بازرسی-کل-کشور/دستور-رئیس-قوه-قضاییه-به-رئیس-سازمان-بازرسی-کل-کشور&text=دستور-رئیس-قوه-قضاییه-به-رئیس-سازمان-بازرسی-کل-کشور

اشتراک گذاری