اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678818/بسیج-نیروهای-مسلح-در-امداد-رسانی-به-سیل-زدگان/بسیج-نیروهای-مسلح-در-امداد-رسانی-به-سیل-زدگان&text=بسیج-نیروهای-مسلح-در-امداد-رسانی-به-سیل-زدگان

اشتراک گذاری