اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678826/پرداخت-فوری-خسارت-قربانیان-سیل-شمال-کشور/پرداخت-فوری-خسارت-قربانیان-سیل-شمال-کشور&text=پرداخت-فوری-خسارت-قربانیان-سیل-شمال-کشور

اشتراک گذاری