اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678845/رسانه-های-صهیونیستی-حمله-موشکی-به-تل-آویو/رسانه-های-صهیونیستی-حمله-موشکی-به-تل-آویو&text=رسانه-های-صهیونیستی-حمله-موشکی-به-تل-آویو

اشتراک گذاری