اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678941/افزایش-تردد‌های-جاده‌ای-در-۲۴-ساعت-آینده/افزایش-تردد‌های-جاده‌ای-در-۲۴-ساعت-آینده&text=افزایش-تردد‌های-جاده‌ای-در-۲۴-ساعت-آینده

اشتراک گذاری