اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679016/خوزستان-آماده-مهار-سیلاب-ها/خوزستان-آماده-مهار-سیلاب-ها&text=خوزستان-آماده-مهار-سیلاب-ها

اشتراک گذاری