اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679175/خبر-خوش-سپاه-به-مردم-آق-قلا/خبر-خوش-سپاه-به-مردم-آق-قلا&text=خبر-خوش-سپاه-به-مردم-آق-قلا

اشتراک گذاری