اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679215/توزیع-250-تن-اقلام-مورد-نیاز-مردم-در-استان-لرستان/توزیع-250-تن-اقلام-مورد-نیاز-مردم-در-استان-لرستان&text=توزیع-250-تن-اقلام-مورد-نیاز-مردم-در-استان-لرستان

اشتراک گذاری