اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679261/خداحافظی-با-بزرگ-مرد-سینمای-ایران/خداحافظی-با-بزرگ-مرد-سینمای-ایران&text=خداحافظی-با-بزرگ-مرد-سینمای-ایران

اشتراک گذاری