اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679284/روحانی-جولان-خاک-سوریه-است/روحانی-جولان-خاک-سوریه-است&text=روحانی-جولان-خاک-سوریه-است

اشتراک گذاری