اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679290/مصرف-یک-میلیارد-و-851-میلیون-لیتر-بنزین-در-نوروز-98/مصرف-یک-میلیارد-و-851-میلیون-لیتر-بنزین-در-نوروز-98&text=مصرف-یک-میلیارد-و-851-میلیون-لیتر-بنزین-در-نوروز-98

اشتراک گذاری