اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679341/خط-6-مترو-تهران-ابرپروژه-تونلی-جهان/خط-6-مترو-تهران-ابرپروژه-تونلی-جهان&text=خط-6-مترو-تهران-ابرپروژه-تونلی-جهان

اشتراک گذاری