اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679342/روند-بازگشایی-جاده‌ها-و-راه‌ها-در-استان‌های-سیل‌زده/روند-بازگشایی-جاده‌ها-و-راه‌ها-در-استان‌های-سیل‌زده&text=روند-بازگشایی-جاده‌ها-و-راه‌ها-در-استان‌های-سیل‌زده

اشتراک گذاری