اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679390/نامه-نمایندگان-خطاب-به-رهبر-انقلاب/نامه-نمایندگان-خطاب-به-رهبر-انقلاب&text=نامه-نمایندگان-خطاب-به-رهبر-انقلاب

اشتراک گذاری