اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679402/سدها-خوزستان-را-نجات-دادند/سدها-خوزستان-را-نجات-دادند&text=سدها-خوزستان-را-نجات-دادند

اشتراک گذاری