اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679410/عراقچی-نیروهای-آمریکایی-منطقه-تروریست-تلقی-می-شوند/عراقچی-نیروهای-آمریکایی-منطقه-تروریست-تلقی-می-شوند&text=عراقچی-نیروهای-آمریکایی-منطقه-تروریست-تلقی-می-شوند

اشتراک گذاری