اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679413/خشم-جهان-و-شادی-اسرائیل-و-آل-سعود-از-اقدام-خصمانه-آمریکا/خشم-جهان-و-شادی-اسرائیل-و-آل-سعود-از-اقدام-خصمانه-آمریکا&text=خشم-جهان-و-شادی-اسرائیل-و-آل-سعود-از-اقدام-خصمانه-آمریکا

اشتراک گذاری