اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679415/اردوغان-ترکیه-از-خرید-اس400-صرف-نظر-نمی-کند/اردوغان-ترکیه-از-خرید-اس400-صرف-نظر-نمی-کند&text=اردوغان-ترکیه-از-خرید-اس400-صرف-نظر-نمی-کند

اشتراک گذاری