اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679417/رفتار-آمریکا-نشانه-عمق-کینه-ورزی-سفاهت-و-جهالت-این-رژیم-است/رفتار-آمریکا-نشانه-عمق-کینه-ورزی-سفاهت-و-جهالت-این-رژیم-است&text=رفتار-آمریکا-نشانه-عمق-کینه-ورزی-سفاهت-و-جهالت-این-رژیم-است

اشتراک گذاری